Công ty Phần mềm AKB
(+8424)3.787.7529
hotro@akb.com.vn
https://akb.com.vn
PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIA PHẢ
Số 15, ngõ 64 Lê Trọng Tấn,
Thanh Xuân, Hà Nội.
Phiên bản Cập nhật ngày 19/02/2020

Phiên bản 30 thành viên


 • Giao diện thân thiện, tiện dụng
 • Vẽ cây trực quan
 • Quản lý ảnh, tài liệu
 • Hỗ trợ in ấn
 • Xuất ra Word, Excel, PDF
 • Hỗ trợ tận tình
 • Quản lý tối đa 30 thành viên

Phiên bản 500 thành viên

500,000 đ

Đăng ký


 • Giao diện thân thiện, tiện dụng
 • Vẽ cây trực quan
 • Quản lý ảnh, tài liệu
 • Hỗ trợ in ấn
 • Xuất ra Word, Excel, PDF
 • Hỗ trợ tận tình
 • Quản lý tối đa 500 thành viên

Phiên bản 1000 thành viên

700,000 đ

Đăng ký


 • Giao diện thân thiện, tiện dụng
 • Vẽ cây trực quan
 • Quản lý ảnh, tài liệu
 • Hỗ trợ in ấn
 • Xuất ra Word, Excel, PDF
 • Hỗ trợ tận tình
 • Quản lý tối đa 1000 thành viên

Phiên bản không giới hạn

1,000,000 đ

Đăng ký


 • Giao diện thân thiện, tiện dụng
 • Vẽ cây trực quan
 • Quản lý ảnh, tài liệu
 • Hỗ trợ in ấn
 • Xuất ra Word, Excel, PDF
 • Hỗ trợ tận tình
 • Quản lý không giới hạn thành viên

0243.787.7529