Công ty Phần mềm AKB
MST 0102637341 - Người đại diện Trịnh Văn Việt
Do sở kế hoạch và đầu tư cấp ngày 28/01/2008
PHẦN MỀM QUẢN LÝ GIA PHẢ
Địa chỉ: Số 15, ngõ 64 Lê Trọng Tấn, Thanh Xuân, Hà Nội
Điện thoại: (+84 24) 3787 7529 - Email: info@akb.com.vn
1. Chính sách bảo mật - 2. Quy định chung
GIA PHẢ SỐ ĐẠI VIỆT TRỰC TUYẾN HOÀN TOÀN MỚI

Phiên bản mới nhất 2.5.8.9 ngày 10-07-2023

Phiên bản 30 thành viên


 • Giao diện thân thiện, tiện dụng
 • Vẽ cây trực quan
 • Quản lý ảnh, tài liệu
 • Hỗ trợ in ấn
 • Xuất ra Word, Excel, PDF
 • Hỗ trợ tận tình
 • Quản lý tối đa 30 thành viên

Phiên bản 500 thành viên

900,000 đ

Đăng ký


 • Giao diện thân thiện, tiện dụng
 • Vẽ cây trực quan
 • Quản lý ảnh, tài liệu
 • Hỗ trợ in ấn
 • Xuất ra Word, Excel, PDF
 • Hỗ trợ tận tình
 • Quản lý tối đa 500 thành viên

Phiên bản 1000 thành viên

1,300,000 đ

Đăng ký


 • Giao diện thân thiện, tiện dụng
 • Vẽ cây trực quan
 • Quản lý ảnh, tài liệu
 • Hỗ trợ in ấn
 • Xuất ra Word, Excel, PDF
 • Hỗ trợ tận tình
 • Quản lý tối đa 1000 thành viên

Phiên bản không giới hạn

1,900,000 đ

Đăng ký


 • Giao diện thân thiện, tiện dụng
 • Vẽ cây trực quan
 • Quản lý ảnh, tài liệu
 • Hỗ trợ in ấn
 • Xuất ra Word, Excel, PDF
 • Hỗ trợ tận tình
 • Quản lý không giới hạn thành viên

0243.787.7529